Stillinger – Open Positions

Alle som velges inn får mulighet til å være med på sosiale og faglige aktiviteter i løpet av året!

Instituttillitsvalgte
Instituttillitsvalgte velges av studentene på hvert institutt. Følg med på studentvalget.no og stem på din favoritt!

Representant i Studenttinget
Ålesund har to faste og to vararepresentanter i Studenttinget i Trondheim. Følg med på studentvalget.no og stem på din favoritt!

Kontrollkomité 
Kontrollkomitéen består av tre personer som skal kontrollere at Studentparlamentet følger vedtekter og retningslinjer. Komitéen velges på Studentparlamentsmøte 24. oktober, send en mail til alesund@studenttinget.no innen 23. oktober klokka 15.00 om du er interessert!

uLMU-representanter
Det skal velges inn representanter til underutvalget for læringsmiljø. Her får man mulighet til å være med på å påvirke hvordan undervisning og andre læringsaktiviteter skal foregå. Representantene velges på Studentparlamentsmøte 24. oktober, send en mail til alesund@studenttinget.no innen 23. oktober klokka 15.00 om du er interessert!

Spørsmål kan sendes til alesund@studenttinget.no