Saker i Studentparlamentet

SPÅ-møte 01/2021

Saker diskutert:

14. Januar 2021

SPÅ-sak 01/21 Vurderingsformer
Under pandemien er det gjort store endringer på vurderingsformer, dette mye grunnet overgang til digital eksamen fra ordinær skriftlig skoleeksamen. I flere tilfeller har parlamentet fått tilbakemeldinger på at disse eksamnene har blitt utført på et mindre egnet vis og at det er gunstig å utforske muligheter ved å innføre andre vurderingsformer. Studentparlamentet skal diskutere vurderingsformer og deres viktighet med grunnlag i pandemien. Eventuelle vedtak vil hjelpe arbeidsutvalget med å kommunisere studentenes ønsker opp mot ledelsen og instituttene i forkant av eksamener våren 2021.

SPÅ-sak 02/21 Stillingsvedlegg ITVer
Instituttillitsvalgte (ITV) er et viktig ledd i studentdemokratiet vi har ved NTNU. Som instituttillitsvalgt ved NTNU i Ålesund og Gjøvik har man omsider litt andre roller enn tillitsvalgte i Trondheim fordi vervet kommer med muligheten for å sitte som representant i de respektive studentparlamentene. Tilbakemeldinger fra ITVer ved NTNU i Ålesund tilsier lite kommunikasjon fra studentrådene om disse forskjellene, som kan påvirke effektiviteten av tillitsvalgtsystemet i Ålesund. På møtet skal det derfor diskuteres et mulig vedlegg som studentrådene kan legge til stillingsbeskrivelsen til ITVer valgt inn til instituttene ved NTNU i Ålesund.

Saker diskutert:

  1. Campus
  2. Campus
  3. Campus

Saker diskutert:

  1. Campus
  2. Campus
  3. Campus

Eldre referat ettersendes ved behov.

Kontakt oss!