Saker i Studentparlamentet

SPÅ-møte 8/2022

Saker diskutert:

33/22 Facilitation of study rooms
34/22 Fellesemner på tvers av Campus
35/22 Overbooking av studieplasser
36/22 Valg av valgkomité

SPÅ-møte 7/2022

Saker diskutert:

30/22 – Uttalelse om immatrikulering
31/22 – Suppleringsvalg Velferdsutvalget
32/22 – Uttalelse om SHoT-undersøkelsen

SPÅ-møte 6/22

Saker diskutert:

24/22 – Valg av kommunikasjonsansvarlig
25/22 – Suppleringsvalg kontrollkomité
26/22 – Valg av vara til LMU
27/22 – Promotering av idrett på Campus
28/22 – Endring av sak 19/22
29/22 – Revidert budsjett for 2022

SPÅ-møte 5/22

Saker diskutert:

Saksliste:

19/22 Studentvelferd ved Campus Ålesund
20/22 International information
21/22 Registreringssaken
22/22 Suppleringsvalg AU
23/22 Valg av kontrollkomité

SPÅ-møte 4/22

Saker diskutert:

Sak 17/22 – Valg av nytt arbeidsutvalg
Sak 18/22 – Valg av nytt velferdsutvalg

SPÅ-møte 3/2022

Saker diskutert:

11/22 – Driftsmodell Sundebygget
12-22 – Revision of regulatory documents
13-22 – Revision of job guidances
14/22 – Kvalitetsikring av praksis
15/22 – Parkering ved NTNU Campus Ålesund
16/22 – Frivillighetsgalla 2022

SPÅ-møte 2/2022

Saker diskutert:

6/22 – Valg av internasjonalt ansvarlig (utsatt fra forrige møte)
8/22 – Oppdatering av stillingsbeskrivelser (utsatt fra forrige møte)
10/22 – Endring av eksamensform ved emner

SPÅ-møte 1/2022

Saker diskutert:

9/22 – Linjeforeningskontor i B1
1/22 – Arbeidsprogram
2/22 – Forretningsorden
3/22 – Budsjett 2022
4/22 – NTNUs behandling av koronasituasjonen under eksamen julen 2021
5/22 – Inkludering av internasjonale studenter
6/22 – Valg av internasjonalt ansvarlig
7/22 – Valg av ny valgkomité


SPÅ-møte 08/2021

Saker diskutert:

SPÅ-sak 19-21 Supplering av representanter til kontrollkomitéen

SPÅ-sak 20/21 Valg av representanter til underutvalget til læringsmiljøutvalget

SPÅ-sak 21/21 Krav til høyere kvalitet på læring

SPÅ-møte 07/2021

Saker diskutert:

SPÅ-sak 17/21 – Profilering av studentparlamentet
Profilering og synlighet på campus og blant medstudenter er viktig for alle studentorganisasjoner, både for å vise organisasjonenes profil, men også for å vise aktivitet, tilhørighet og videre rekruttering. Studentorganisasjonene ved campus Ålesund har gode tradisjoner med å bruke gensere og t-skjorter til sine deltagere for å vise sitt medlemskap, det samme gjelder for studentparlamentet. Studentparlamentet fikk derimot ny logo og grafisk profil i 2020 etter en omfattende prosess. Det er utrolig viktig å etablere gjenkjennelighet og tillit til parlamentets nye profil og logo, det er derfor viktig at nytt materiell som anskaffes følger vår grafiske profil.

SPÅ-sak 18/21- Panteordning ved NTNU i Ålesund og Studentparlamentet
Ved NTNU i Ålesund samles panten i dag inn i samarbeid med 1 Infinitum. Det er studentparlamentets AU som utfører jobben med å samle inn og tømme pantetønnene som står på campus og parlamentet som disponerer midlene. Midlene har ikke noe spesifikt formål, men pantepengene går direkte til formål som gagner studentene ved NTNU Ålesund. Eksempler på dette er pingpongballer, racketer, kaker, kaffe, støtte til arrangementer etc. Bruken er med andre ord meget løst definert. Et vedtak rundt pantepengene og deres formål bør derimot gjennomføres for å etablere en formell løsning for bruk av pengene.

Saker diskutert:

  1. Campus
  2. Campus
  3. Campus

Saker diskutert:

  1. Campus
  2. Campus
  3. Campus

Eldre referat ettersendes ved behov.

Kontakt oss!