Dine rettigheter

Fra Studentparlamentet

Hvor mange forsøk har du på eksamen? Kan du ta permisjon underveis i studiene? Hvor får jeg egentlig hjelp?

Dine rettigheter og plikter som student styres av Universitets- og høgskoleloven og studieforskriften. I tillegg er det også en del studier som styres av egne rammeplaner, disse er mer spesifikke på de ulike fagretningene og har tydelige faglige krav til hva du som student skal lære underveis i studiene.

NTNU har samlet alle lover og regler om studier på et sted. Les mer om hva som gjelder for deg her.  Visste du at du faktisk bekrefter å ha lest studieforskriften når du godkjenner utdanningsplanen din? Det kan derfor være svært nyttig å skaffe seg innsikt i hvilke rettigheter du har som student.

Er du ny student, så kan det lønne seg å ta en kikk på denne sjekklisten!

Greit å vite:

  • For å få studierett så må du som student betale semesteravgift og melde deg opp til gitte frister. For høstsemesteret er det 15.september og for vårsemesteret er det 1. februar.
  • Du har hovedsakelig tre forsøk på å stå i et fag, fakultetet kan gi deg et fjerde forsøk. Ved spesielle tilfeller kan de også gi et femte og siste forsøk.
  • Ønsker du å klage på formelle feil ved eksamen må dette gjøres innen tre uker at sensuren er blitt offentliggjort. Om du ønsker begrunnelse på karakter må dette skje innen en uke.
  • Du har rett til permisjon fra studiene om du har gjennomført minst 30 studiepoeng. Permisjon gis fortrinnsvis for inntil 1 år, ønsker du lengre permisjon må dette grunngis.
  • Har du behov for tilrettelegging under studiene og ved eksamen? Ta kontakt med studieveileder på ditt fakultet eller Tilretteleggingstjenesten ved NTNU. De kan gi deg oversikt over hva du kan få tilrettelagt og hjelpe deg med søknader til eksamenskontoret eller NAV.
  • Dersom du opplever å ikke få svar på dine spørsmål fra studieveileder, studiekonsulenter eller andre ansatte knyttet til din studietilværelse, eller du opplever å bli urettferdig behandlet, kan du kontakte studentombudet Lennart Soligard. Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som kan gi deg som student råd om hvilke rettigheter du har knyttet til studiesituasjonen din her ved NTNU. Studentombudet kan bistå deg med å se til at du får en korrekt og forsvarlig behandling av saken din hos NTNU, med fokus på dine studentrettigheter og likebehandling. Studentombudet har taushetsplikt om saker du ønsker å snakke om.

Førstegangstjeneste, heimevernet eller Forsvaret? Les mer her!

Lurer du på hvor du skal henvende deg eller finne riktig informasjon? Ta gjerne kontakt med oss!

Kontakt oss!