Stillinger

i Studentparlamentet

Alle som velges inn får mulighet til å være med på sosiale og faglige aktiviteter i løpet av året!

Valgkomité
Det skal velges tre medlemmer til Valgkomitéen i møte 8. februar. Valgkomitéen hjelper til med å finne og instille på kandidater til blant annet Arbeidsutvalget og Studentparlamentet. Send en mail til alesund@studenttinget.no om du er interessert, eller møt opp og still!

Kontrollkomité 
Kontrollkomitéen består av tre personer som skal kontrollere at Studentparlamentet følger vedtekter og retningslinjer. Det er to ledige plasser i kontrollkomitéen  for studieåret 21/22. Send en mail til alesund@studenttinget.no om du er interessert!

 

Kontakt oss!