Stillinger

i Studentparlamentet

Alle som velges inn får mulighet til å være med på sosiale og faglige aktiviteter i løpet av året! Send en mail til alesund@studenttinget.no om du er interessert 🙂

AU

Det skal velges nytt arbeidsutvalg (AU) 18. april! Ta kontakt på alesund@studenttinget.no om du har spørsmål eller ønsker å stille.

ITV og styrevalg

Det skal velges nye instituttillitsvalgte ved alle de fem instituttene på Campus i mars! Det er også valg av studentrepresentanter til NTNU-styret. Les mer på studentvalget.no

Kontakt oss!