Studentdemokratiet NTNU

Studentparlamentet

NTNU i Ålesund

This is the official page of the Student Parliament in NTNU Campus Ålesund.

Here you will find relevant facts and news of our student organization. As a student, you have a voice and we are very proud to be there for you!

Arbeidsutvalget i Ålesund

Vi er din stemme på NTNU

Nyheter fra Studentparlamentet

Ting som skjer

Woostify logo

Gode nyheter fra Studentparlamentet! Good news from the Student Parliament I Ålesund!

På den siste møte I Studentparlamentet det nye Arbeidsutvalget for året 2021-2022 var valgt.  Følgende kandidater inntrer de respektive stillingene 1. juli:  Stedlig leder/President – Einar Isak Torvik Totland  Nestleder/Vice president- Marcus Ilstad  Bærekraftansvarlig/Sustainability officer- Markus Grorud Gaasholt  Internasjonalt ansvarlig/International affairs officer- Savan Anghan  Fag- og læremiljøansvarlig/Learning environment officer- Kevin Almeida 

Les mer»

Vi jobber for deg

Studentparlamentet er her for deg

Saker vi diskuterer kan være om campus, fag, studenters rettigheter og mye mer. Sakene tas videre til Studenttinget på NTNU, eller til de relevante forumer.

Vi jobber med dine utfordringer

Hva gjør vi for deg?

Studentenes stemme

Vi sikrer at studenter er med i alle ledd av beslutninger

Studentfrivilligheten

Vi jobber tett på linjeforeninger og organisasjoner.

Campuspolitikk

Vi sikrer at studentenes behov blir ivaretatt i campusprosjektet.

Studentvelferd

Vi jobber for at alle studentene skal ha det bra, både på og utenfor campus.

Faglig utbytte

Alle studenter på fakultetet skal ha gode og kvalitetssikrede fag.

Ett NTNU

Vi jobber tett på de andre studentrådene og Studenttinget.

Ønsker du å kontakte oss?

Ingen spørsmål er for dumme, og vi tar oss tid til din henvendelse!

Ønsker du å kontakte Oss?

Ingen spørsmål er for dumme, og vi tar oss tid til din henvendelse!

Kontakt oss!