Organisasjonskart

Her finner du organisasjonskartet for Studentparlamentet

Tips: Trykk på de ulike boksene for å lære mer.

Studentene i Ålesund velger inn 6 medlemmer og 4 vara til Studentparlamentet. Det er også reservert 5 plasser i Studentparlamentet til Instituttillitsvalgte (ITV). De Instituttillitsvalgte sitter også i studentrådene på sine fakulteter.

Studentene i Ålesund velger også to representanter til Studenttinget i Trondheim, som er det øverste organet i studentdemokratiet. Arbeidsutvalget i Ålesund (AU-SPÅ) velges av Studentparlamentet, og leder sitter også i Arbeidsutvalget til Studenttinget (AU-STi).

Kontakt oss!