Trygg Meyer Johannessen

Institutt for IKT og realfag

Visste du at?
Du kan bli instituttillitsvalgt?

Hvert semester velges det representanter til studentrådene. Disse stillingene lar seg fint kombinere med studier, og gir verdifull erfaring videre. Om du ønsker å jobbe for at studentenes hverdag blir litt bedre oppfordrer vi deg til å stille til valg!

Kontakt oss!