Sebastian Tafjord Skår

Officer of subject and learning environment

Kontor

Sundebygget

Studieprogram

E-postadresse

sebassk@stud.ntnu.no

Visste du at?
Du kan bli med i Studentparlamentets arbeidsutvalg?

Hvert  vår velges det rmedlemmer til arbeidsutvalget. Om du ønsker å jobbe for at studentenes hverdag blir litt bedre oppfordrer vi deg til å stille til valg!

Kontakt oss!