Ole-Markus Simonsen

President

Kontor

Sundebygget

Studieprogram

E-postadresse

alesund@studenttinget.no

Visste du at?
Du kan bli med i Studentparlamentets arbeidsutvalg?

Hvert  vår velges det rmedlemmer til arbeidsutvalget. Om du ønsker å jobbe for at studentenes hverdag blir litt bedre oppfordrer vi deg til å stille til valg!

Kontakt oss!