Del

Studentparlamentet hadde semesterets siste møter 18.4 og 2.5. I disse møtene ble det blant annet valgt nytt arbeidsutvalg. Henrik Vorkinn ble valgt til ny leder, Magnus Henrik Strømme ble valgt til nestleder, Aleksander Isak Fladmark ble valgt til fag- og læringsmiljøansvarlig, Ali Deldar til Internasjonalt ansvarlig og Marte Huseklepp til kommunikasjonsansvarlig.

Liste over saker:

10/23 – Valg av nytt arbeidsutvalg
11/23 – Vedtekter
12/23 – Oppheving av rolle som miljø- og bærekraftsansvarlig
13/23 – Suppleringsvalg AU
14/23 – Valg av VU

Referat vil bli publisert.

Se mer:

Nytt arbeidsutvalg

Studentparlamentet hadde semesterets siste møter 18.4 og 2.5. I disse møtene ble det blant annet valgt nytt arbeidsutvalg. Henrik Vorkinn

Møte i Studentparlamentet 21.3

Møtet blir på rom C220 i Ankeret 21. mars og starter klokka 17.00, men det blir matservering fra 16.30 for

Ønsker du å kontakte oss?

Ingen spørsmål er for dumme, og vi tar oss tid til din henvendelse!

Kontakt oss!