Studentparlamentet søker kandidater til uLMU, internasjonalt ansvarlig i AU og valgkomité

Send en epost til alesund@studenttinget.no dersom du er interessert i å stille til et av følgende verv, eller bli med på møte i Studentparlamentet 8.2 klokka 17.00 i C220.

Klikk her for påmelding: Forms

Kontakt oss!