MØTE I STUDENTPARLAMENTET 04. MARS

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Velkommen til møte i Studentparlamentet 4. Mars klokka 17:00!

Denne gangen skal møte holdes både fysisk i Naftadjupet og digitalt på Teams.

Det blir blant annet votering over vedtektsendringer og en sak om eksamensmuligheter i fag som fases ut tas opp.

Dersom du ønsker å delta send epost til lena.k.brandal@ntnu.no innen tirsdag 2. mars.

Finn sakspapirene her.

Se mer:

Woostify logo

Gode nyheter fra Studentparlamentet! Good news from the Student Parliament I Ålesund!

På den siste møte I Studentparlamentet det nye Arbeidsutvalget for året 2021-2022 var valgt.  Følgende kandidater inntrer de respektive stillingene 1. juli:  Stedlig leder/President – Einar Isak Torvik Totland  Nestleder/Vice president- Marcus Ilstad  Bærekraftansvarlig/Sustainability officer- Markus Grorud Gaasholt  Internasjonalt ansvarlig/International affairs officer- Savan Anghan  Fag- og læremiljøansvarlig/Learning environment officer- Kevin Almeida 

Ønsker du å kontakte oss?

Ingen spørsmål er for dumme, og vi tar oss tid til din henvendelse!

Kontakt oss!