Ledige delegatplasser til NSO landsmøte

Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

NSO er en nasjonal interesseorganisasjon for studenter som jobber for å fremme studentene sine interesser opp mot blant annet Stortinget, regjeringen og Kunnskapsdepartementet.

Landsmøtet er NSOs øverste organ og er arenaen hvor de viktigste avgjørelsene blir tatt. Deltakerene på landsmøtet består av delegater fra alle medlemslagene. Det er totalt 181 delegater som blir fordelt basert på antall studenter ved det respektive medlemslaget. NTNU er det største medlemslaget og har i år 26 delegater. Det er Studenttinget NTNU som velger delegatene, og det er ingen krav til erfaring eller kunnskap annet enn at du er student ved NTNU og helst er engasjert i nasjonal studentpolitikk.

Før landsmøtet blir det arrangert formøter hvor sakene som skal opp under landsmøtet blir gått igjennom og diskutert. Dette forsikrer at alle delegatene er forberedt når landsmøtet begynner.

I 2021 går landsmøtet av stabelen 22.-25 april og vil foregå digitalt, men vi planlegger at NTNU delegasjonen skal sitte samlet. Delegater ble valgt inn torsdag 25. februar, men det er fortsatt flere plasser dersom du er interessert i å være med på årets landsmøte.

Dersom du er interessert i å stille som delegat, fyll ut dette skjemaet og send det inn til sti@studenttinget.no:

Kandidatskjema mal

Dersom du ønsker å lese mer om NSO landsmøtet eller hva det innebærer å være med på landsmøtet kan du lese mer her:

https://student.no/lm11/lm11-om-landsmotet/

https://studenttinget.no/2021/02/18/bli-med-pa-landsmote-til-norsk-studentorganisasjon/

Se mer:

Woostify logo

Gode nyheter fra Studentparlamentet! Good news from the Student Parliament I Ålesund!

På den siste møte I Studentparlamentet det nye Arbeidsutvalget for året 2021-2022 var valgt.  Følgende kandidater inntrer de respektive stillingene 1. juli:  Stedlig leder/President – Einar Isak Torvik Totland  Nestleder/Vice president- Marcus Ilstad  Bærekraftansvarlig/Sustainability officer- Markus Grorud Gaasholt  Internasjonalt ansvarlig/International affairs officer- Savan Anghan  Fag- og læremiljøansvarlig/Learning environment officer- Kevin Almeida 

Ønsker du å kontakte oss?

Ingen spørsmål er for dumme, og vi tar oss tid til din henvendelse!

Kontakt oss!