Del

9. september ble det vedtatt at byggingen av Sundebygget skal starte. Studentorganisasjonene i Ålesund gikk sammen om en innstilling for bygging, og leder i Studentparlamentet hadde et møte med studentrepresentantene i styret til Sit for å legge fram studentenes ønsker. Sundebygget skal inneholde nytt studenthus med scene og bar, nye treningsarealer, nye og mer synlige kontorlokaler for studentorganisasjonene og fellesarealer som kan brukes til presentasjoner, mingling og mye mer.

FOTO: ILLUSTRASJON AV LUSPARKEN ARKITEKTER

Viserektor Annik Magerholm Fet har sittet i styringsgruppa for bygget, og sier det nye bygget blir et positivt tilskudd til Campus. Hun understreker at det også er viktig at studentene bidrar til å fylle bygget med liv og sosiale tilbud! Bygget skal etter planen stå ferdig til studiestart i 2022.

Foto: Jim André Gjerde

Midt i koronanedstengningen startet også byggingen av Campusparken. Denne ble ferdig høsten 2020, og blir flittig brukt til blant annet Calisthenics når været glimter til. Campusparken ble til gjennom koordinering og dugnad fra blant annet tidligere ledere i Studentparlamentet, medlemmer i NTNUI og med spons fra Sit og Sparebanken Møre. Statsbygg og NTNU har også vært positive til prosjektet og gitt tillatelse til oppføring.

Prosjektet viser at det går an å få gjennomført ting selv når samfunnet står stille!

Se mer:

Møte i Studentparlamentet 23.11

Velkommen til semesterets siste møte i Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund. Møtet blir på C220 i Ankeret klokka 17.00, og

Valgresultatet er klart!

Her er de nye representantene i Studentparlamentet Faste representanter Henrik VorkinnFride DrønnenAyda AlizadehEmil Mathias VennerMagnus StavaShabnam Haidari Vararepresentanter Bjørn Eric

Ønsker du å kontakte oss?

Ingen spørsmål er for dumme, og vi tar oss tid til din henvendelse!

Kontakt oss!