Del

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

9. september ble det vedtatt at byggingen av Sundebygget skal starte. Studentorganisasjonene i Ålesund gikk sammen om en innstilling for bygging, og leder i Studentparlamentet hadde et møte med studentrepresentantene i styret til Sit for å legge fram studentenes ønsker. Sundebygget skal inneholde nytt studenthus med scene og bar, nye treningsarealer, nye og mer synlige kontorlokaler for studentorganisasjonene og fellesarealer som kan brukes til presentasjoner, mingling og mye mer.

FOTO: ILLUSTRASJON AV LUSPARKEN ARKITEKTER

Viserektor Annik Magerholm Fet har sittet i styringsgruppa for bygget, og sier det nye bygget blir et positivt tilskudd til Campus. Hun understreker at det også er viktig at studentene bidrar til å fylle bygget med liv og sosiale tilbud! Bygget skal etter planen stå ferdig til studiestart i 2022.

Foto: Jim André Gjerde

Midt i koronanedstengningen startet også byggingen av Campusparken. Denne ble ferdig høsten 2020, og blir flittig brukt til blant annet Calisthenics når været glimter til. Campusparken ble til gjennom koordinering og dugnad fra blant annet tidligere ledere i Studentparlamentet, medlemmer i NTNUI og med spons fra Sit og Sparebanken Møre. Statsbygg og NTNU har også vært positive til prosjektet og gitt tillatelse til oppføring.

Prosjektet viser at det går an å få gjennomført ting selv når samfunnet står stille!

Se mer:

Woostify logo

Gode nyheter fra Studentparlamentet! Good news from the Student Parliament I Ålesund!

På den siste møte I Studentparlamentet det nye Arbeidsutvalget for året 2021-2022 var valgt.  Følgende kandidater inntrer de respektive stillingene 1. juli:  Stedlig leder/President – Einar Isak Torvik Totland  Nestleder/Vice president- Marcus Ilstad  Bærekraftansvarlig/Sustainability officer- Markus Grorud Gaasholt  Internasjonalt ansvarlig/International affairs officer- Savan Anghan  Fag- og læremiljøansvarlig/Learning environment officer- Kevin Almeida 

Ønsker du å kontakte oss?

Ingen spørsmål er for dumme, og vi tar oss tid til din henvendelse!

Kontakt oss!